Bizottságok

A bizottságok tagjai és a tanácsnok:


1. Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Elnök:   Tolvéth Gyula Tamás képviselő,
Tagok:  Partics Gyula képviselő,
               Bakos László Róbert külsős tag.

2. Szociális Bizottság

Elnök:   Molnár Gabriella képviselő,
Tagok:  Palkovics Zoltánné képviselő,
               Kiss Ferencné külsős tag.

3. Kulturális Bizottság

Elnök:   Palkovics Zoltánné képviselő,
Tagok:  Molnár Gabriella képviselő,
                Zsigáné Kovács Enikő külsős tag.

Sporttanácsnok: Partics Gyula képviselő