Hatályos rendeletek

2018. év

1/2018.(II.01.) önkormányzati rendelet Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017 (IV.27), 14/2017 (VI.29.),15/2017 (IX.14.), 18/2017. (X.26.) és 21/2017. (XII.14.)rendeletekkel módosított2/2017 (II.02) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2018.(II. 01.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről

3/2018. (II.01.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2015. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

4/2018.(II.01.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

5/2018. (III.01.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei építési beruházásainak ajánlatkérési eljárásáról, elbírálásáról és megvalósításáról

6/2018. (III.01.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról

7/2018.(III.01.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

 

2017. év

2/2017.(II.02.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetéséről

3/2017. (II.23.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4/2017. (II.23.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi és egyéb családi események engedélyezésének szabályairól, valamit az azokért fizetendő díjak mértékéről

6/2017.(IV.27.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.02) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2017.(IV.27.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

8/2017. (IV.27.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  önkormányzati rendelete a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól

9/2017. (IV.27.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi és egyéb családi események engedélyezésének szabályairól, valamit az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

10/2017.(VI.01.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

11/2017. (VI.01.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet és munkaszüneti nap elrendeléséről

12/2017.(VI.01.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012 (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2017.(VI. 01.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testületének önkormányzati rendelete a Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2017. (VI.29.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(IV.27.) rendelettel módosított2/2017.(II.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2017 (IX.14.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017 (IV.27) és 14/2017 (VI.29.) rendeletekkel módosított 2/2017 (II.02) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2017.(IX.14.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

17/2017. (IX.14 .) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2012. évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló 12/2011.(XII.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

18/2017.(X.26.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017 (IV.27), 14/2017 (VI.29.)és 15/2017 (IX.14.) rendeletekkel módosított2/2017 (II.02) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2017.(X.26.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a reklámok és reklámhordozók elhelyezéséről

20/2017. (XI.30.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 21/2010.(XII.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

21/2017.(XII.14.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017 (IV.27), 14/2017 (VI.29.),15/2017 (IX.14.) és 18/2017. (X.26.)rendeletekkel módosított2/2017 (II.02) önkormányzati rendelet módosításáról

22/2017. (XII.14.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az élelmezésért fizetendő étkezési díjak megállapításáról

2016. év

2/2016. (I. 21.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről

5/2016.(IV.28.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

13/2016.(XII.15.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

14/2016.(XII.15.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az élelmezésért fizetendő étkezési díjak megállapításáról

2015. év

2/2015.(I.29.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről

4/2015.(II.26.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról

5/2015.(III.26.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási díjról

6/2015.(IV.30.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

7/2015.(IV.30) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

15/2015.(XII.17.) Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő testületének önkormányzati rendelete Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzatáról

16/2015.(XII.17.) Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő testületének önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelméről

17/2015.(XII.17.) Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő testületének önkormányzati rendelete a településképi bejelentési és kötelezési eljárásról

18/2015.(XII.17.) Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő testületének önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

2014. év

7/2014.(V.28.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

8/2014.(V.28.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

14/2014.(IX.17.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2013. év

12/2013. (V. 30.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről

20/2013.(X.30.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről

26/2013. (XII.19.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

2012. év

5/2012.(III.1.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szól.

15/2012. (IX.13). Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

17/2012. (IX.27.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete aRózsafüzér Királynéja római katolikus templom és a Szent Anna római katolikus templom helyi védelem alá helyezéséről

18/2012. (XI.09.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről

2011. év

11/2011.(X.27.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közműfejlesztési hozzájárulás megállapításáról

2010. év

5/2010.(II.18.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

10/2010.(VI.24.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 10/2006.(VII.12.) számú Helyi Építési Szabályzatról szóló rendeletének hatályon kívül helyezéséről

21/2010.(XII.21.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi adókról

 2009. év

21/2009.(X.29.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 35/2005.(X.26.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

 2008. év

20/2008.(IX.04.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról

2006. év

22/2006.(IX.26.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról

2005. év

15/2005.(IX.21.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a csatorna bekötéshez nyújtható támogatásról

28/2005.(X.26.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és díszpolgári cím adományozásáról

2004. év

16/2004.(VIII.25.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzatirendelete a talajterhelési díjról

2002. év

3/2002.(IV.4.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Cserszegtomaj, Gyötrös-tető védetté nyilvánításáról

9/2002.(IV.30.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzatnál és intézményeiben dolgozók lakáshoz jutásának támogatásáról

2000. év

15/2000.(VIII.30.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a középületeknek és a közterületeknek a nemzeti és községi ünnepeken történő fellobogózásáról