Hatályos rendeletek

2017. év

2/2017.(II.02.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetéséről

3/2017. (II.23.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4/2017. (II.23.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi és egyéb családi események engedélyezésének szabályairól, valamit az azokért fizetendő díjak mértékéről

5/2017. (III.30.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2016. év

2/2016. (I. 21.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről

5/2016.(IV.28.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

13/2016.(XII.15.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

14/2016.(XII.15.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az élelmezésért fizetendő étkezési díjak megállapításáról

2015. év

2/2015.(I.29.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről

4/2015.(II.26.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról

5/2015.(III.26.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási díjról

6/2015.(IV.30.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

7/2015.(IV.30) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

15/2015.(XII.17.) Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő testületének önkormányzati rendelete Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzatáról

16/2015.(XII.17.) Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő testületének önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelméről

17/2015.(XII.17.) Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő testületének önkormányzati rendelete a településképi bejelentési és kötelezési eljárásról

18/2015.(XII.17.) Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő testületének önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

2014. év

7/2014.(V.28.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

8/2014.(V.28.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

14/2014.(IX.17.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2013. év

12/2013. (V. 30.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről

20/2013.(X.30.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről

21/2013.(XI.28.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról

26/2013. (XII.19.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

2012. év

 5/2012.(III.1.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szól.

15/2012. (IX.13). Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

17/2012. (IX.27.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete aRózsafüzér Királynéja római katolikus templom és a Szent Anna római katolikus templom helyi védelem alá helyezéséről

18/2012. (XI.09.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről

2011. év

11/2011.(X.27.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közműfejlesztési hozzájárulás megállapításáról

12/2011.(XII.01.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2012. évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról

2010. év

5/2010.(II.18.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

10/2010.(VI.24.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 10/2006.(VII.12.) számú Helyi Építési Szabályzatról szóló rendeletének hatályon kívül helyezéséről

21/2010.(XII.21.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi adókról

 2009. év

21/2009.(X.29.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 35/2005.(X.26.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

 2008. év

20/2008.(IX.04.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról

2006. év

22/2006.(IX.26.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról

2005. év

5/2005.(I.28.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a személyes adatok védelméről, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesüléséről

15/2005.(IX.21.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a csatorna bekötéshez nyújtható támogatásról

19/2005.(IX.21.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 8/2000.(III.30.) sz. rendeletének módosításáról

28/2005.(X.26.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és díszpolgári cím adományozásáról

2004. év

16/2004.(VIII.25.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzatirendelete a talajterhelési díjról

2002. év

3/2002.(IV.4.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Cserszegtomaj, Gyötrös-tető védetté nyilvánításáról

9/2002.(IV.30.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzatnál és intézményeiben dolgozók lakáshoz jutásának támogatásáról

2000. év

5/2000.(II.23.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei építési beruházásainak ajánlatkérési eljárásáról, elbírálásáról és megvalósításáról

15/2000.(VIII.30.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a középületeknek és a közterületeknek a nemzeti és községi ünnepeken történő fellobogózásáról