Alapfeladatok

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
II. fejezet
Az önkormányzat feladata

4. §   (1) Az önkormányzat köteles gondoskodni a Mötv.-ben meghatározott kötelezően ellátandó feladatokról.

   (2)   Az önkormányzat egyes feladatainak ellátására társulásban vesz részt.

Az önkormányzat tártársulásainak felsorolását az 2. számú függelék tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület a Mötv. 10. §-ában meghatározottak szerint vállalhat önként közfeladatot.

   (2) A közfeladat önkéntes felvállalását tartalmazó javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósításhoz szükséges eszközöket és forrásokat.

   (3) A közfeladat önkéntes vállalásához, illetve ellátásának megszüntetéséhez minősített többség szükséges.